BLUE & MILO

MEDIUM AUSTRALIAN MOUNTAIN DOODLES

Dam: Blue

F1 Standard Aussiedoodle

Sire: Milo

F2 Mini Bernedoodle

The "--" Litter!

Born --, 2020

- Girls & - Boys!

Show More
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Pinterest Icon

© 2015 Cotttonwood Creek Doodles